Nadomestne volitve v organe Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije

30.11.1999 |

Novice zveze

Obveščamo vas, da je ga. Zmaga Prošt dne 28.06.2007 na skupščini Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije podala svojo odstopno izjavo, da odstopa s funkcije predsednice Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije. Skupščina je odstop predsednice Zmage Prošt sprejela v skladu z 22. členom statuta in pooblastila podpredsednico Branko Knific, da izvršuje vse funkcije in pristojnosti, ki jih ima predsednik Zveze društev, do izvolitve novega predsednika oziroma predsednice.
Organi Zveze imajo mandat za obdobje od 7.06.2005 do 7.06.2009.

Kandidacijska komisija je tako pričela z izvedbo postopka za izpeljavo nadomestnih volitev:
  • predsednika/-ice Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije,
  • člana izvršnega odbora in

  • člana strokovnega sveta Zveze.


Obrazložitev:
• predsednika/-ce Zveze – po 4. tč. 34. čl. statuta Zveze predsednika izvoli in razrešuje skupščina.
• člana/-ice Izvršnega odbora - po 2.tč. 25.čl. statuta Zveze člane izvršnega odbora izvoli skupščina po regionalnem principu (dosedanja predsednica Zmaga Prošt je bila tudi predstavnica za Koroško regijo)
• člana/-ice Strokovnega sveta - po 28. čl. statuta Zveze člane strokovnega sveta izvoli skupščina. Član/-ica mora biti priznan/-a strokovnjak/-inja na področju socialnega varstva in vsak redni član lahko predlaga enega člana/-ico strokovnega sveta. (Majda Hrovat je bila na skupščini Zveze dne 07.06.2005 izvoljena v strokovni svet, sedaj pa je v strokovnem svetu po službeni dolžnosti).


Predsednike/-ice društev in organizatorje/-ke lokalnih mrež in kontaktne osebe smo tudi že pisno obvestili o kandidacijskem postopku za izvedbo nadomestnih volitev.

Člani Zveze lahko predloge kandidatov za člane organov Zveze pošljejo na priloženih obrazcih najpozneje do 8. oktobra 2007, da se bo pravočasno pripravilo gradivo za izredno sejo Skupščine Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije, ki bo v mesecu novembru 2007.

Podporniki