Sklic občnega zbora Združenja in skupščine Zveze, četrtek 28.06.2007 v Domžalah

20.06.2007 |

Novice zveze

Sklican je bil zadnji občni zbor Združenja za socialno gerontologijo in gerontagogiko Slovenije, ki je bil v četrtek 28.06.2007 ob 15.uri v Domžalah in skupščina Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije, ki je potekala istega dne ob 16.30 uri v Domžalah, in sicer na Ljubljanski cesti 58, v veliki dvorani v pritličju Doma Domžale, kjer ima Zveza svojo poslovno enoto.
Združenje za socialno gerontologijo in gerontagogiko Slovenije je tako s tem dnem prenehalo delovati.
Na skupščini Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije je ga. predsednica Zmaga Prošt podala odstopno izjavo. V začetku oktobra 2007 bo sklicana izredna skupščina.

Podporniki