38. št. Prepletanja, avgust 2011

06.09.2011

urednica revije »Ne splača se, saj bom kmalu umrla!«
Spomnim se stanovalke v domu upokojencev. Vedno je rada brala in s tem si je krajšala čas tudi, ko ni mogla več delati drugih stvari. Večkrat je povedala, da bi ji bilo brez časopisov in knjig zelo dolgčas. Pa se je zgodilo, da so ji opešale oči. Bilo bi treba k okulistu in si nabaviti očala. »Veste kaj, ne splača se. Še teh par dni, ko bom na svetu… res nima pomena, da si zdaj nabavljam nova očala.« Minilo je pol leta in nič posebnega se ni zgodilo. Poskusila sem ponovno vzpodbuditi gospo, da bi se vendarle odločila za očala. Res bi ji čas hitreje minil, če bi lahko kaj prebrala. Ponovno mi je prepričano zatrdila, da zdaj res nima smisla, saj da bo kmalu umrla. Po tistem je živela še vsaj pet let. Ne vem, kaj se je pletlo v njeni glavi. Se pa nanjo večkrat spomnim, ko lenobnost in odlašanje »podkrepim« z izgovori na vreme, čakanje na pravo priložnost, ko bo več časa itd. Kako čudna bitja smo ljudje! Namesto, da bi naredili tisto, kar mislimo, da je dobro za nas, se nekaj izmotavamo in računamo na prihodnost. Ne gre preveč računati nanjo. Gospa iz doma upokojencev, bi očala dodobra izkoristila, če ne bi »čakala« na smrt.
Prepustite se soncu, naravi, družbi in se osvežite in nalenarite v teh poletnih dneh.

Beseda urednice
l3l Ema Brelih

Pogovor
l6l Petra Matos

Strokovni namigi
l10l Prostovoljstvo in prostovoljec

Evropsko leto prostovoljstva
l12l Razglašeni najboljši prostovoljci
l13l Priložnosti za aktivno življenje v 3. življenjskem obdobju
l15l Mateja, Brigita in Bernarda

Sredina
l19l Vseslovensko srečanje na Šmarjetni gori

Mostovi med generacijami
l23l Tabor Radenci 2011
l28l Lepi spomini na tabor v Veržeju

l29l Iz društev

Novice iz Zveze
l36l Novo usposobljeni prostovoljci

V družbi z dobro knjigo
l37l Srečno, zabukovški knapi!l3l Beseda urednice (nadaljevanje)
Poletje se že nagiba v drugo polovico in tisti, ki so ga izkoristili za počitek, se že počasi vračajo k vsakdanjim opravilom. Tudi nam, ki nismo bili na daljših dopustih, se v toplih dnevih prileže malo lenarjenja. A kljub vsemu, nam je uspelo pripraviti novo številko.
Rdeča nit prispevkov je prostovoljstvo. Čeprav o tem beremo v vsaki reviji Prepletanj, se zdi, da snovi za pisanje in branje ne zmanjka.
Posebno dragocene so vedno izkušnje tistih, ki se sami odločijo za opravljanje prostovoljnega dela. V daljšem intervjuju je o tem in svojih pogledih na svet spregovorila Petra Matos. Nepogrešljiva je v društvu Ekologi brez meja, ki je lansko leto izredno uspešno izpeljalo akcijo Očistimo Slovenijo v enem dnevu. Pogovarjali smo se še z Bernardo iz Žirov, Matejo iz Kranja in Brigito z Radenskega polja.
Članek v Strokovnih namigih osveži temelje prostovoljstva, v nadaljevanju pa je opisano uvajanje novih skupin in povezovanje z gospodarstvom.
Še enkrat se boste lahko ob fotografijah spomnili na lep dan, ki smo ga preživeli na Šmarjetni gori. Tisti, ki niste bili tam, pa boste lahko vsaj malo zaznali utrip srečanja. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki ste se kasneje oglasili, pohvalili, pokomentirali, … Pohvala in dobronamerna kritika sta vedno dobrodošli in koristni.
Želela bi, da v tem koledarskem letu tako kot je planiramo izdamo še dve številki. Zato bo treba kar pohiteti s prispevki. Prosim vas, da pošljete članke do 20. septembra na naslov: Prepletanja, p.p. 34, 5281 Spodnja Idrija, oz. po elektronski pošti ema.brelih@mis.net.
Vsem, ki se boste po poletnih počitnicah v jeseni spet zbrali v skupinah želim, da bi veselje ob snidenju ostalo živo in vas povezovalo na vseh nadaljnjih srečanjih.
 

Ema BrelihPogovor
l6l Petra Matos
Prostovoljstvo je poslanstvo, ki omogoča, da daš svetu tisto najboljše, kar je v tebi
V letošnjem evropskem letu prostovoljstva je tudi pri nas večje število prireditev in dogodkov katerih namen je promocija prostovoljstva. K temu prispevajo tudi ambasadorji prostovoljstva, med katerimi je Petra Matos.
Ko sva sedli za mizo in pričeli pogovor, sem pomislila: »Na takih svet stoji! Na mladih, delovnih, željnih znanja in izkušenj, odprtih za dobro.« Spada med tiste mlade ljudi, ki jim ni vseeno, kako živimo in kam gremo, kot posamezniki in kot družba.l10l Strokovni namigi
Prostovoljstvo in prostovoljec, Tatjana Prašnikar
Prostovoljno delo je fenomen 20. stoletja. Razmahnilo se je v šestdesetih letih 20. stoletja kot odgovor na nastale potrebe v zbirokratizirani, institucionalizirani, kontrolno usmerjeni državi blaginje. Od takrat ima prostovoljno delo pomembno vlogo pri skupnostnem delu, ustvarjanju ustreznejših služb in storitev, pri deinstitucionalizaciji in različnih inovacijah v socialnih, zdravstvenih, izobraževalnih službah ter pri odpravljanju posledic razvojnih razlik. Ob razkroju države blaginje, ko se je država delno umaknila s področja neposrednega zagotavljanja storitev, je prostovoljno delo dobilo vlogo akterja, ki jo je delno nadomestilo. Tako je nastal prostovoljni sektor.Evropsko leto prostovoljstva

l12l Razglašeni so najboljši prostovoljci in prostovoljski projekti, Mladinski svet Slovenije

l13l Priložnosti za aktivno življenje v 3.življenjsko obdobje, Majda Hrovat in Petra Cerinšek

l15l Prostovoljstvo – to je nekaj, kar v človeku enostavno je, Ema BrelihSredina

l19l Vseslovensko srečanje na Šmarjetni gori , Petra Cerinšek
več o dogodku ...Mostovi med generacijami

l23l Medgeneracijski tabor Radenci 2011 - "Bodi prostovoljec, spreminjaj svet!"

10. medgeneracijski tabor MD Jesenski cvet,
2. medgeneracijski tabor MD Z roko v roki
Priprave na medgeneracijski tabor so se pričele že meseca marca, ko se je vodja tabora pričela dogovarjati za lokacijo, kmalu nato pa smo začeli z zbiranjem prijav. Tudi letos smo se odločili, da organiziramo tabor dveh društev skupaj, saj so lanskoletne izkušnje udeležencev potrdile, da si želijo druženja s člani drugih društev, s katerimi se do sedaj še niso poznali. Mesec dni pred taborom se nas je dobilo pet predstavnikov obeh društev, kjer smo postavili organizacijski in vsebinski okvir tabora. Za rdečo nit tabora smo izbrali geslo evropskega leta prostovoljstva »Bodi prostovoljec spreminjaj svet!«


 

l28l Lepi spomini na tabor , Mirko Rotovnik

Tudi letos sem se odločil, da se bom udeležil tabora v Veržeju, ki ga organizira Medgeneracijsko društvo Lučka, Koroška. Iz Doma starejših Na Fari se je tabora udeležilo pet stanovalcev. Ob prijetnem klepetu na avtobusu smo hitro prispeli na cilj. Najprej smo se razdelili v tri skupine, v katerih smo se nato ves čas tabora družili na pogovornih urah in delavnicah. Vse dni tabora je bilo veselo, pestro in razgibano. Pa tudi delovno tudi, seveda!


 

l29l Iz društev

  • OZ RK Šmarje pri Jelšah
  • MDS Drava, Maribor
  • MDS Logaške lipe, Logatec
  • OZ RK Sežana
  • MD Jesen, Ilirska Bistrica
  • MD Jesenski cvet, Domžale
  • Pomurska regija

 


l36l Novice iz Zveze

Novo usposobljeni prostovoljci za vodenje skupin
Pred dobrim letom dni se je prvič zbrala skupina devetnajstih prostovoljcev, ki so preko celega leta skupaj z voditeljicami usposabljanja teoretično in izkustveno odkrivali in se poglabljali v vedenja o starosti, skupinskem delu in medsebojnih odnosih. Življenje nas vedno s čim preseneti in tako je 5 prostovoljk iz upravičenih objektivnih razlogov prenehalo izobraževanje, nekatere od teh pa kljub temu delujejo v skupinah kot prostovoljke. Na predstavitvi in zagovoru zaključnih nalog so potrdili znanja in izkušnje, ki so jih usvojili med usposabljanjem.
Usposabljanje je uspešno zaključilo 13 prostovoljk in en prostovoljec, od tega štiri iz Medgeneracijskega društva Z roko v roki in deset iz Medgeneracijskega društva Jesenski cvet. V času usposabljanja so se ustanovile štiri skupine v domačem okolju, od tega tri na območju Občine Kamnik, ena pa v Mestni občini Ljubljana.


 


l37l
V družbi z dobro knjigo

Srečno, zabukovški knapi!
Nastanek knjige je spodbudila in uredila mag. Irena Pražnikar, ki govori o zgodovini, delovanju rudnika in o življenju knapov.

  • (jpg)

Podporniki