1. Vseslovensko srečanje prostovoljcev v Šmartnem pri Litiji

15.10.2009

Ta dan je bil praznik prostovoljcev - voditeljev skupin starih ljudi za samopomoč, saj so se prvič v 22. ih letih delovanja programa srečali v tolikšnem številu. Trenutno je v Sloveniji 804 prostovoljcev - voditeljev skupin. Prireditve se je udeležilo 420 prostovoljk in prostovoljcev iz cele Slovenije. Prireditev je potekala v športni dvorani Pungrt v Šmartnem pri Litiji dne 15. 10. 2009 ob podpori in neposredni pomoči dir. Doma Tisje, ga. Vide Lukač in njenih sodelavcev ter župana Občine Šmartno pri Litiji, g. Milana Izlakarja in krajanov: od gasilske zveze do nastopajočih.
O prireditvi si lahko ogledate prispevek, ki ga je pripravila TV SLO1 in je bil predvajan v oddaji Slovenska kronika (prispevek se začne v 4. min. in 20 sek.)

Predsednica Zveze, ga. Majda Ivanov je v svojem govoru vsem prisotnim zaželela dobrodošlico in na oder povabila častno pokroviteljico srečanja, soprogo predsednika Republike Slovenije, ga. Barbaro Miklič Tűrk, ki je vse prisotne pozdravila in jim izrekla nekaj spodbudnih in pohvalnih besed za njihovo delo. Doc. dr. Liljana Rihter iz Fakultete za socialno delo je predstavila zelo dobre rezultate evalvacije programa. Dr. Metka Klevišar je z udeleženci podelila svoje izkušnje in razmišljanja o izpuščanju, hvaležnosti in sobivanju s sočlovekom, kar opisuje v svojih knjigah, zadnja med njimi je Umetnost sobivanja. Prireditev je bila obogatena s kulturnimi prispevki, na koncu pa si je velika večina ogledala tudi znameniti grad Bogenšperk.


Zahvala vsem nastopajočim za njihove prispevke, ki so pripomogli, da je prireditev resnično uspela:
 • Nataši Krapež in Metki Pavšic iz MD Korak, Idrija
 • doc. dr. Lilijani Rihter iz Fakultete za socialno delo
 • Otroškemu pevskemu zboru iz OŠ Šmartno pri Litiji, pod vodstvom zborovodkinje ga. Selma Gradišek
 • zakoncema Vresk
 • KUD-u Folklorna skupina Javorje pod vodstvom Irene Dolšek, Francijem Linderjem in Tamburaškemu orkestru pod vodstvom Helene Vidic
 • dr. Metki Klevišar in
 • Emi Brelih, povezovalki prireditve.Izvedbo 1. vseslovenskega srečanja prostovoljk in prostovoljcev – voditeljic in voditeljev skupin so omogočili prispevki donatorjev in sponzorjev, za kar se jim prisrčno zahvaljujemo:
 • Mercator d.d.,
 • Pivovarna Laško,
 • Ream d.o.o.,
 • Wiener Städtische zavarovalnica, Podružnica v Ljubljani,
 • Plast-kartoni, Stare Klavdija s.p., Škofljica,
 • Občina Šmartno pri Litiji,
 • Dom Tisje, Šmartno pri Litiji,
 • Javni zavod Bogenšperk, Šmartno pri Litiji,
 • Količevo karton d.o.o., Domžale,
 • Gasilska zveza Šmartno pri Litiji,
 • Dom upokojencev Danice Vogrinec, Maribor,
 • Dom ob Savinji, Celje,
 • Dom starejših občanov Trebnje,
 • OZ RK Škofja,
 • MD Jesen, Ilirska Bistrica,
 • MDS Savinja, Celje in
 • MD Svetilnik, Koper.

 • Zahvala gre seveda tudi sofinancerjema Fundaciji invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji in Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, ki sofinancirata delovanje programa.
 • Nikakor pa ne gre pozabiti prizadevnega dela prostovoljk in prostovoljcev, ki so na kakršen koli način prispevali, da je prireditev uspela.
  Vsem nastopajočim in vsem, ki ste sodelovali pri organizaciji in izvedbi praznovanja še enkrat iskrena hvala !


Prostovoljsko delo predstavlja vrednoto , ki nam govori o tem, v kakšni družbi hočemo živeti.

Odziv vseh udeležencev - tako prostovoljcev kot vabljenih gostov je bil zelo pozitiven. Prispevki o prireditvi so bili objavljeni tudi medijih (Delo, Večer, RTV SLO 1).

Podporniki