Presejalni testi za demenco: izjava Spominčice – Alzheimer Slovenija

25.05.2023 |

Izpostavljeno

V zadnjem času se na slovenskem tržišču pojavljajo ponudbe načinov za zgodnjo diagnozo in ‘zdravljenje’ Alzheimerjeve demence, kar v javnost, zlasti pa med bolnike in oskrbovalce vnaša nemir, predvsem pa upanje tudi tam, kjer ga znanost (še) ne more potrditi.

 

Primer take situacije je nedavna predstavitev rezultatov raziskave Pomni, kjer so bile predstavljene značilnosti novega presejalnega testa za oceno kognitivnih sposobnosti zdravih starejših. V nekaterih medijih se je nato pojavila trditev, da se je test »izkazal za učinkovito metodo za zgodnje presejalno odkrivanje demence«. Ob tej priložnosti je bilo sicer jasno poudarjeno, da na tej stopnji  test s strani stroke ni potrjen (prof. dr. Zvezdan Pirtošek) in da je pri takih raziskavah potrebna previdnost in etična občutljivost (Štefanija L. Zlobec). Kljub temu pa je na spletni strani podjetja zapisano, da je »razvilo novo metodo za zgodnje presejalno odkrivanje demence« in jo že komercialno trži.

 

Spominčica – Alzheimer Slovenija, Slovensko združenje za pomoč pri demenci, bo vztrajno podpirala raziskovalne napore strokovnjakov, nasprotuje pa promociji in komercialnemu trženju diagnostičnih testov ali zdravljenj, preden jih stroka ne ovrednoti kot etične in učinkovite.

 

V imenu Spominčice:

Štefanija L. Zlobec, predsednica Spominčice

prof. dr. Zvezdan Pirtošek, predsednik Strokovnega sveta Spominčice

 

https://www.spomincica.si/?p=105573

 

Podporniki