Epidemija COVID-19 in posledice za ranljivejše skupine

10.05.2021 |

Izpostavljeno

V rubriki »Izpostavljeno« tokrat objavljamo dvoje vsebin, ki se navezujejo na epidemijo COVID-19 in posledice za ranljivejše skupine:

1. Sporočilo za javnost »Prostovoljstvo v času COVID-19 v organizacijah na področju duševnega zdravja in sorodnih nevladnih organizacijah (NVO)«

Društvi ŠENT in OZARA sta 6. maja 2021 v okviru skupnega projekta »KO-PROSTO: S krepitvijo prostovoljstva do večje profesionalizacije nevladnih organizacij«, ki ga financira Ministrstvo za javno upravo RS, organizirali virtualno okroglo mizo, na kateri so svoje izkušnje in težave na področju prostovoljstva v času COVID-a pri delu z osebami s težavami v duševnem zdravju in drugimi ranljivimi skupinami delile tudi druge nevladne organizacije na tem področju.

SZJ Prostovoljstvo v času COVID 

 

2. Poročilo o raziskavi Zagovornika načela enakosti »Razmere v domovih za starejše v prvem valu epidemije covida-19«.

Starost je ena izmed osebnih okoliščin, na podlagi katere je po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo diskriminacija prepovedana. Z raziskavo o razmerah v domovih za starejše v prvem valu epidemije covida-19 je Zagovornik poskušal dobiti čim več informacij o stanju v domovih za starejše od tistih, ki tam živijo, njihovih svojcev in tam zaposlenih. K sodelovanju v raziskavi je povabil tudi predstavnike nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varstva pravic starejših. Iz ankete in intervjujev izhaja, da so imeli ukrepi za ščitenje stanovalcev pred okužbo z novim koronavirusom hude stranske in nehotene posledice za njihovo zdravje in počutje, koristi in pravice.

http://www.zagovornik.si/raziskave-o-diskriminaciji/

http://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2021/05/Razmere-v-domovih-za-starejse-v-prvem-valu-epidemije-Covida-19.pdf

http://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2021/05/Raziskava-DSO_Priloga-1_Dobesedni-prepisi-polstrukturiranih-intervjujev-s-predstavniki-stroke.pdf

http://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2021/05/Raziskava-DSO_Priloga-2_Dobesedni-prepisi-polstrukturiranih-intervjujev-s-stanovalkami-in-svojkama.pdf

http://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2021/05/Raziskava-DSO_Spletna-anketa-o-polozaju-stanovalcev-domov-za-starejse-med-epidemijo.pdf

Podporniki