Razbremenitveni pogovor - tema 4. tedna

04.06.2020 |

Novice zveze

razbremenitveni pogovor

Prisrčno pozdravljeni!

 

Tokrat bomo govorili o temi, ki je za skupine za samopomoč izrednega pomena, gre namreč za  razbremenitveni pogovor. Kot že sama besedna zveza pove, take vrste pogovor v občem smislu ponuja razbremenitev posameznika. Dogaja se tako na čustveni kot na kognitivni ravni. Pri razbremenitvenih pogovorih govorimo o strukturiranih srečanjih skupine ljudi, ki omogoča  posameznikom s podobnimi izkušnjami, da v varnem okolju spregovorijo o svojih občutjih in stiskah.

 

Ponavadi se metoda razbremenitvenega pogovora uporablja kot intervencija po tragičnih dogodkih z namenom ublažitve postravmatskega stresa (npr. pri reševalcih, delovnih nesrečah), ni pa nujno. V procesu razbremenitvenega pogovora je potrebno upoštevati pravila popolne zaupnosti. Obsojajoče vedenje ali kritiko skupina naj ne tolerira, saj gre za izredno ranljive vsebine, kjer je še toliko bolj pomembno, da posamezniku dovolimo svobodno izražanje, člani naj v tem času ne zapuščajo skupine, ko se ta prične.

Pomembno je, da vodje skupin proces spodbujajo in dajejo oporo. Prav tako naj dogodkov ne komentirajo, analizirajo ali kritizirajo mišljenje in čustva posameznika. Izrednega pomena je, da posameznik od vodje skupine dobi potrditev, da so negativna čustva ob doživeti situaciji popolnoma normalna. Za vodjo in ostale člane naj bo ključno aktivno poslušanje, saj razbremenitveni pogovor najbolj učinkuje takrat, ko je odziv pristen in iskren. Pomembno je, da se člani skupine poglobijo v svoje doživljanje in ga prečistijo, prav tako da nazadnje zapustijo vlogo, ki so jo imeli ob dogodku ter se vrnejo v zdajšnji trenutek. 

Priporočljivo je, da voditelji skupin ob koncu procesa povprašajo tudi o pozitivnih vidikih, torej kaj bi lahko bilo tisto pozitivno, ki je nastalo kot posledica dogodka. To bo skupini pomagalo ohraniti ravnovesje ter razvijati upanje za naprej.


Gradivo je pripravila Neja Lešnik, mag. zakonskih in družinskih študij. Uporabno je tako za osebno razmišljanje kot tudi za bodoča srečanja skupin.

Podporniki