1. oktober Mednarodni dan starejših

01.10.2019 |

Novice zveze

 

2018_love-old-people-the-heart-of-pension-160936Ob mednarodnem dnevu starejših vam iskreno čestitamo in vam želimo lepe jesenske dni!

"Verujem v starost, moj prijatelj. Delati in postarati se, to je tisto, kar od nas pričakuje življenje. In to, da si nekega dne star in še vedno ne razumeš vsega, ampak da šele spet začenjaš, da spet začenjaš ljubiti, upati, hrepeneti, da poskušaš vse povezovati z oddaljenim in neizrekljivim, vse tja do zvezd."
(Rainer Maria Rilke)


1. OKTOBER – MEDNARODNI DAN STAREJŠIH

1. oktober je za mednarodni dan starejših razglasila Generalna skupščina Združenih narodov leta 1990, z namenom, da bi se vsako leto na ta dan s posebno pozornostjo razpravljalo o različnih vprašanjih, povezanih s starejšimi ljudmi.

Statistični urad RS je ob tej priliki objavil aktualne podatke o stanje v Sloveniji. Nekaj jih objavljamo v nadaljevanju, več pa si jih lahko ogledate na https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8374.

-        Januarja 2019 je bilo med vsemi prebivalci Slovenije 413.054 ali 19,8 % takih, ki so do navedenega datuma že dopolnili najmanj 65 let; 57 % teh oseb so bile ženske. 189 prebivalcev izmed teh je bilo starih 100 ali več let; od tega 161 žensk.

-        Pričakovana življenjska doba ob rojstvu se daljša; v Sloveniji se je v zadnjih 25 letih podaljšala v povprečju za oba spola za približno 7 let.

-        V enem letu se je število starejših povečalo za skoraj 12.000 oseb ali 3 %.

-        Na ravni statističnih regij je bil delež starejših oseb med celotnim prebivalstvom največji v goriški (22,4 %) in pomurski (22,2 %), najmanjši pa v osrednjeslovenski regiji in jugovzhodni Sloveniji (v vsaki 18,4 %). Samo v treh statističnih regijah je bil delež starejših manjši od slovenskega povprečja, poleg že omenjenih še v savinjski (19,3 %).

-        Na vsakih 100 otrok je povprečno več kot 131 oseb, starih najmanj 65 let. Leta 2033 naj bi bilo prebivalcev, starih najmanj 65 let, dvakrat toliko kot otrok, starih manj kot 15 let.

-        Stopnja tveganja revščine med starejšimi višja kot med vsem prebivalstvom.

-        V domovih za starejše, ki z nudenjem bivanja, organizirane prehrane, varstva in zdravstvenega varstva nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, je 1. januarja 2019 prebivalo 19.260 oseb; 95 % teh oseb je bilo starih najmanj 65 let. Število prebivalcev v domovih za starejše se je v zadnjih osmih letih povečalo za 15 % (tudi zaradi novih zmogljivosti). Njihova povprečna starost je bila na začetku tega leta 83 let.

-        Delež starejših, ki živijo v t. i. skupinskih gospodinjstvih, kamor spadajo tudi domovi za starejše, se s starostjo povečuje. Na začetku leta 2018 je bilo med 65-letniki takih, ki so živeli v skupinskih gospodinjstvih, 0,9 %, med 80-letniki 5 %, med 85-letniki 11 %, med nad 90 let starimi osebami pa že vsaka četrta.

 Vir: https://projekt-polet.si/

IN KAKO JE V NAŠEM PROGRAMU?

V letu 2018 je bilo vključenih 4408 uporabnikov, od tega kar 83 % žensk. Tudi med voditelji skupin prevladujejo ženske - od skupno 796 prostovoljk in prostovoljcev delež voditeljic skupin znaša 94%.

Povprečna starost člana/članice skupine (65+) se je skozi tri desetletja delovanja programa konkretno povečala. Letna poročila iz zadnjih let kažejo, da je kar 57,47 % članic/članov naših skupin starejših od 80 let.


Danes na mednarodni dan starejših je svoja vrata odprl 19. Festival za tretje življenjsko obdobje, kjer sodelujemo Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije in naša medgeneracijska društva. Vabljeni, da nas obiščete:

  • 1. oktober 2019, od 9.45 do 10.45 (dvorana M3) ZDSGS predstavlja program Pazi nase in (po)skrbi zase.
  • VODI: Radojka Hižman, univ. dipl. soc. del.

    SODELUJEJO: Zorica Škorc, predsednica Zveze društev za socialno gerantologijo Slovenije; Petra Cerinšek, vodja programa; Nataša Vidnar, vodja centra za krepitev zdravja ZD Maribor

    Predstavitev aktivnosti in rezultatov programa za zdravje "Pazi nase in (po) skrbi zase", katerega cilj je prispevati k preprečevanju poglabljanja krhkosti pri starejših odraslih, temelječ na primerni hrani, telesnih vajah in primerih dobrih praks.

  • 2. oktober 2019, od 16.00 do 16.40 (Prvo preddverje)  - Medgeneracijsko društvo Tromostovje v okviru programa Mestne občine Ljubljana pripravlja predavanje in predstavitev z naslovom "Ko postaneš sam ... Kam po pomoč ..."

  • 2. oktober 2019, dopoldne se bo na stojnici Občine Domžale predstavljalo Medgeneracijsko društvo Jesenski cvet.

Vabljeni, da nas obiščete!

 

 

 

 

Podporniki