Sofinanciranje programa Medgeneracijski tabor v letu 2018

06.04.2018 |

Novice zveze

Tudi letos bo Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije sofinancirala izvedbo programa »Medgeneracijski tabor« v lokalnih okoljih in sicer tako večdnevno kot enodnevno medgeneracijsko druženje, z enako metodologijo in cilji.

Rok za prijavo je 9. maj 2018.

Medgeneracijski tabor je program, kamor se vključujejo uporabniki, ki so med letom kontinuirano vključeni v program Skupine starih ljudi za samopomoč in pomeni posebno oblika sobivanja in sožitja.

Gre za praviloma 4 do 6 - dnevno druženje predstavnikov vseh treh generacij, ki je usmerjeno v različne aktivnosti s pomočjo skupinskih, skupnostnih in individualnih metod dela. 

Kdo se lahko prijavi za sofinanciranje?

Društva, ki izvajajo program Skupine starih ljudi za samopomoč in so redni člani ZDSGS.

Podporniki