Medgeneracijski tabor 2015 - interni razpis ZDSGS

04.06.2015 |

Novice zveze

Št.: 144/2015

Datum: 2.06.2015

Sofinanciranje programa Medgeneracijski tabor v letu 2015

Obveščamo Vas, da je  dne 28.05.2015 Izvršni odbor na 8. seji potrdil znesek sofinanciranja v programu Medgeneracijski tabor, ki v letu 2015 znaša:

  • (večdnevni) medgeneracijski tabor: 5,10 € na udeleženca/na dan.
  • medgeneracijsko enodnevno srečanje: 2,55 € na udeleženca.

Obrazložitev:

Medgeneracijski tabor je program, kamor se vključujejo uporabniki, ki so med letom kontinuirano vključeni v program Skupine starih ljudi za samopomoč in pomeni posebno oblika sobivanja in sožitja. Gre za praviloma 4 do 6 - dnevno druženje predstavnikov vseh treh generacij, ki je usmerjeno v različne aktivnosti s pomočjo skupinskih, skupnostnih in individualnih metod dela.  V letu 2015 se bo v okviru internega razpisa sofinanciralo tudi enodnevno druženje z enako metodologijo in cilji.

Prosimo, da izpolnjeno prijavnico posredujte po e pošti na naslov: ali na naslov:

Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije, Partizanska cesta 12, 2000 Maribor.

Rok za prijave je 22. 06. 2015.

 

1. Kdo se lahko prijavi ?

  • društva, ki izvajajo program Skupine starih ljudi za samopomoč in so redni člani Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije.

 2. Način sofinanciranja:

  • v enkratnem znesku z nakazilom na TRR po izvedbi programa in na podlagi prejetega poročila o izvedbi s prilogami, 30 dni po izvedbi;
  • pri posameznem članu ZDSGS se sofinancira 1 izvedbo medgeneracijskega enodnevnega srečanja

 3. Kriteriji za izbor:

  • program je izpeljan v skladu s sprejetim konceptom in metodologijo izvajanja Medgeneracijskih taborov  v Zvezi; 

    KONCEPT IN METODOLOGIJA MT.doc

  • program ima ustrezno kadrovsko zasedbo (število izvajalcev, usposobljenost izvajalcev in reference vodij tabora);
  • izvajalec programa izvede evalvacijo programa s pomočjo vprašalnika (priloga poročila).

 Obrazci za prijavo:

Dodatne informacije lahko dobite na sedežu Zveze v Mariboru, Partizanska cesta 12, tel.: 02/ 234 75 70, E-naslov: ali na obeh poslovnih enotah: Domžale, tel.: 01/729 55 80 in  Ajdovščina, tel.: 05/366 47 40. 

Uspešno delo in lep pozdrav.

S spoštovanjem,

Martina Slokar, l.r.


 

 

Podporniki