Priglasitev v vpisnik prostovoljskih organizacij

07.10.2011 |

Novice zveze

Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije predlaga vsem medgeneracijskim društvom in drugim društvom, ki izpolnjujejo pogoje iz 38. člena Zakona o prostovoljstvu, da se vpišejo v razvid prostovoljskih organizacij.

To so vse pravne osebe zasebnega prava, katere delovanje je z zakonom opredeljeno kot nepridobitno in katere osnovna dejavnost ni v nasprotju z opredelitvijo prostovoljstva določeno v 2. členu tega zakona in ki zagotavlja in usposablja prostovoljce za prostovoljsko delo ali se v okviru njene dejavnosti prostovoljsko delo izvaja v dobro drugih ali v splošno korist.

Priglasitev v vpisnik prostovoljskih organizacij omogoča seznam vseh prostovoljskih organizacij, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje.


Za priglasitev je potrebno:

  • Izpolniti Priglasitev v vpisnik prostovoljskih organizacij
    obrazec - Priloga 1, ki je del Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku. Obrazec vsebuje splošne podatke o društvu in osebne podatke odgovorne osebe. Podatke označene z * pustite prazne, odgovorna oseba mora obrazec lastnoročno podpisati.
  • Izpolnjen obrazec je potrebno poslati po fizični pošti na naslov pristojne izpostave AJPES ali ga osebno oddati.Vpis v Vpisnik prostovoljskih organizacij, na podlagi priglasitve prostovoljske organizacije, izvede AJPES. Po izveden vpisu v roku treh dni prostovoljski organizaciji izda potrdilo, ki vsebuje podatke o prostovoljski organizaciji in podatke o zaporedni številki ter datumu vpisa v vpisnik.

Ministrica za javno upravo je na podlagi sprejetega Zakona o prostovoljstvu izdala Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku(Ur. L. RS št. 48/2011 z dne 24. 6. 2011), katerega priloga 1 je Priglasitev v elektronski vpisnik prostovoljskih organizacij, na podlagi katere se prostovoljska organizacija vpiše v razvid prostovoljskih organizacij.

Podporniki