20. obletnica delovanja skupin mladih za pomoč starim in skupin starih ljudi za samopomoč

18.11.2010

»V vseh teh letih od kar delujemo naše skupine starih ljudi za samopomoč smo vsi skupaj doživeli veliko lepega. Ni bilo lahko na začetku, ko smo orali ledino v domovih, prostovoljstvo si je moralo utreti pot. Prostovoljke, ki se redno mesečno srečujemo v prijateljski intervizijski skupini smo v teh letih naredile ogromno prostovoljnih ur in doživele veliko lepega. Letno naredimo okoli 2500 prostovoljnih ur. Če bi to pomnožili z vsemi 20 leti je številka ogromna. Ne da se tega dela oceniti. Je pa to vrednost, ki bogati vse nas. Me prostovoljke smo se pripravile na lastno starost. Vesele smo, da je naše dolgoletno delo opazila tudi občina Radovljica in nam bo podelila 11. decembra priznanje-pečat občine,« je prisotne dne 18. 11. 2010 v Domu dr. Janka Benedika nagovorila iniciatorka in pobudnica za razvoj skupin na območju občine Radovljica in okolice (Bled, Lesce) prostovoljka – voditeljica skupin in organizatorka lokalne mreže Metoda Bole Finžgar.
Danes v MD Čebelica deluje 15 skupin, od tega 7skupin v socialnih zavodih in 8 skupin v domačem okolju. Večina prostovoljk dela s skupinami več kot 15 let. Le nekaj prostovoljk je v teh letih, po več letih dela, s prostovoljskim delom prekinila.
Zadnjih 10 let društvo vsako leto organizira 3 dnevi medgeneracijski tabor na Vodiški planini, kjer gre za druženje starejše populacije iz skupin, mladih in voditeljev. To so nepozabna doživetja za vse udeležence taborov.
Zaradi boljše organiziranosti so prostovoljke leta 1999 ustanovile Medgeneracijsko društvo Čebelica, ki povezuje prostovoljke - voditeljice skupin. Društvo je redni član ZDSGS.

Podporniki